Informatie

Datum05 Augustus 2018
Afstand1,9 - 76 - 21 km
Reeksen

Belgisch Kampioenschap Middenafstand (BTDF)

Urban Tri Supercoupe (LBFTD)

Adres Race-Office & Pastaparty

Wesertalsperre Eupen, Langesthal 164 - B-4700 Eupen

Info Pastaparty

Pasta Party voor iedereen op 04/08/2018 vanaf 19:00 tot 20:30 uur tegen de prijs van 8 €/pp (inschrijving noodzakkelijk). De betaling moet met de inschrijvingsbijdrage gebeuren

Start & aankomst

Eupen Stuwdam Wezer

Start

10:00 uur

Toelating in het fietspark

08:30 uur

Sluiting fietspark

17:30 uur

Startvoorwaarden

Geldige licentie. Buitenlandse licenties zijn ook geldig. (Bij de inschrijving aan geven a.u.b.)

Gelieve de licentie bij de uitdeling van het startnummer te tonen, anders worden 20,- € voor een 1-dags-licentie aangerekend.

Als je geen eigen licentie hebt kan een daglicentie gekocht worden voor € 20,-€ Aub dit bedrag overmaken bij het betalen van de inschrijvingsbedrag! Dit bedrag gaat volledig naar de LBFTD voor de verzekering van de deelnemer.

Verder is het van de Federatie aangeraden een doktorsattest in de race office meetebrengen.

Leeftijd

18 Jaar!

Tijdopname  De organisatie stelt gratis een tijdsregistratiechip ter beschikking. Deze chip wordt na het afhalen van de fiets teruggegeven. Zonder chip kan men het fietspark niet verlaten! Deze chip kan niet voor andere wedstrijden worden gebruikt en is dus waardeloos.
Maximal aantal deelnemers500 atleten
Tijdslimiet

1U00 zwemmen / 4U30 fietsparcours / 6U30 totale tijd

Leeftijdscategorieen 
M1818 - 19 jaar
MU2320 - 23 jaar
M2424 - 39 jaar
M4040 - 49 jaar
M5050 - 59 jaar
M6060 - 69 jaar
M70 +70     jaar
F1818 - 19 jaar
FU2320 - 23 jaar
F2424 - 39 jaar
F4040 - 49 jaar
F5050 - 59 jaar
F6060 - 69 jaar
F70 +70     jaar
 
Verantwoordelijkheid

Elke deelnemer vertrekt op eigen risiko.De organisator kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden!

Reglement

Het reglement van de BTDF/LBFTD is van toepassing. Stayeren is verboden. Het dragen van een helm tijdens het fietsen is verplicht.

Het dragen van een Wetsuit is verplicht voor de Middenafstand

Bij het niet toepassen van het reglement wordt men met 5 minuten straftijd beboet.Die zijn in de voorziene cabine in het fietspark uit te zitten, zoniet wordt de atleet gediskwalificeerd.

Opgelet: het repecteren van deze wedstrijdreglement wordt door de scheidsrechter van de belgische federatie gecontroleerd. De organisator van de wedstrijd is niet verantwoordelijk voor deze controle en de sankties!!

Prijsuitreiking

17:00 uur

 

De prijsuitreiking is een deel van de wedstrijd. Elke afwezige atleet verliest zijn recht op de prijs, dit jaar maken wij geen uitzonderingen.De uitreiking wordt gemaakt als vervolg van de uitslaglijst. Elke deelnemer is ook zelf voor zijn correcte tijdname mee verandwoordelijk. Is een Champion Chip defect of heeft deze een onbekende identificatienummer, dan zal deze niet voor de uitslagen worden aangenomen.

Inschrijving

InschrijvingOnline met ons Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsbedrag 
Datummet licentiezonder licentie
tot 20/05/2018100,-€120,-€
na 20/05/2018110,-€130,-€
na 24/07/2018120,-€140,-€

De datum van betaling bepaalt het inschrijvingsbedrag!

 

Betalingstermijn

Wanneer het startgeld niet binnen de 30 dagen op onze rekening wordt overgemaakt en de deelnemerslimiet werd bereikt, behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding te annuleren.


 
Opgelet 

Na 2 augustus 2018  worden geen overschrijvingen meer aanvaard en kan enkel nog contant in het secretariaat worden betaald!

Enkel de eerste 800 deelnemers die volledig zijn ingeschreven, hebben recht op een cadeau!

  
Betaling

De betaling moet gebeuren per overschrijving op onze rekening met vermelding "Tri MD" + Naam van de deelnemer" (Opgelet: het inschrijvingsgeld moet volledig op onze rekening komen. Eventuele overschrijvings- of cheque kosten komen ten laste van de deelnemer!)


Bankrekening

SEPA-Overschrijvingen:

IBAN: BE42755420427254

BIC: AXABBE22

(Rek.houder: Tri-Team Eupen - Malmedyer Straße 131A - B-4700 Eupen)

 

De inschrijving is eerst dan kompleet wanneer:

  

1. De online aanmelding volledig werd uitgevoerd.

  
  

2. We de betaling van het startgeld hebben ontvangen.

De datum van de overschrijving is van doorslaggevend belang voor het bedrag van het startgeld (zie Datum bedrag van het inschrijvingsgeld)

Teruggave van startgeld

We willen graag fair blijven en zullen een teruggave van een reeds geplaatste overschrijving voor de start bij niet-deelname zoals volgt behandelen:

 

Afmelding voor 20/05/2018: We betalen het gehele bedrag, bis op 5 € administratiekosten, terug dat we ontvangen hebben.

Afmelding vanaf  20/05/2018: We betalen 50% van het gehele bedrag terug, die we ontvangen hebben. De teruggave is onafhankelijk van de reden van de niet-deelname!

Afmelding vanaf  25/07/2018: geen teruggave meer!

 

Om de teruggave te kunnen uitvoeren hebben we volgende details van jullie nodig:

  • Naam en voornaam van de atleet
  • Naam en voornaam van de bankrekeningshouder, wie de betaling heeft uitgevoerd
  • Datum van de overschrijving
  • Rekeningnr. of IBAN & BIC code van de rekening waar het geld moet terug betaald worden. 

Prijzenpot (in €)

Algemeen klassement:    
  Heren Dames
1. 800,- 800,-
2. 600,- 600,-
3. 400,- 400,-
4. 250,-  
5. 150,-  
     
Leeftijdscategorien    
  Heren Dames
1. 50,- 50,-
2. 40,- 40,-
3. 30,- 30,-