Informatie

Datum04. Augustus 2018
Afstand

0,5 - 19 - 5 km

ReeksenUrban Tri Ladies Cup (LBFTD)
Adresse Race-Office & Pastaparty

Wesertalsperre Eupen Langesthal 164 - B-4700 Eupen

Info Pastaparty

Pasta Party voor iedereen op 04/08/2018 vanaf 19:00 tot 20:30 uur tegen de prijs van 8 €/pp (inscrijving noodzakkelijk).De betaling moet met de inscrijvingsbijdrage gebeuren.

Start & aankomst

Eupen Weserstuwdam

Start

17:00 uur

Toelating in het fietspark

15:00 uur

Sluiting fietspark

19:30 uur

Startvoorwaarden

In goede physische konditie zijn.

Als je geen eigen licentie hebt kan een daglicentie gekocht worden voor € 5;- Aub dit bedrag overmaken bij het betalen van de inschrijvingsbedrag! Buitenlandse licenties zijn ook geldig. (Bij de inschrijving aan geven a.u.b.)

Gelieve de licentie bij de uitgifte van het startnummer voor te tonen, anders worden € 5,- voor een 1-dags-licentie afgerekend.

Verder is het van de Federatie aangeraden een artselijk attest in de race office meetebrengen.

Leeftijd

16 jaar

Tijdopname  

De organisatie stelt gratis een tijdsregistratiechip ter beschikking. Deze chip wordt na het afhalen van de fiets teruggegeven. Zonder chip kan men het fietspark niet verlaten! Deze chip kan niet voor andere wedstrijden worden gebruikt en is dus waardeloos. 

Tijdlimit

0U20 zwemmen / 1U30 fietsparcours / 2U20 totale tijd

Leeftijdskategorien 
M16 

16 - 17 jaar

M18

18 - 19 jaar

MU2320 - 23 jaar
M24 

24 - 39 jaar

M40 

40 - 49 jaar

M50

50 - 59 jaar

M60

60 - 69 jaar

M70

70+ jaar

F16 

16 - 17 jaar

F1818 - 19 jaar
FU2320 - 23 jaar
F24 24 - 39 jaar 
F40

40 - 49 jaar

F5050 - 59 jaar
F6060 - 69 jaar
F70

70+     jaar

 
Verantwoordelijkheid

Elke deelnemer vertrekt op eigen risiko.De organisator kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden!

Reglement

Het reglement van de BTDF/LBFTD is van toepassing. Stayeren is verboden. Het dragen van een helm tijdens het fietsen is plicht.

Het dragen vaan een Wetsuit is niet verplicht voor de Promo

Bij niet toepassen van het reglement wordt men met 1 minuten straftijd beboet.Die zijn in de voorgeziene kabine in het fietspark uit te zitten, zoniet wordt de athleet gediskwalificeerd.

Opgelet: het repect van deze wedstrijdreglement is door de scheidrichter van de belgische federatie gecontrolleert. De organisateur van de wedstrijd is niet verantwoordelijk voor deze kontrolle en de sankties!!

Prijsuitreiking

20:00 uur

 

De prijsuitreiking is een deel van de wedstrijd. Elke afwezige atleet verliest zijn recht op de prijs, dit jaar maken wij geen uitzonderingen.De uitreiking wordt gemaakt als vervolg van de uitslaglijst. Elke deelnemer is ook zelf voor zijn correcte tijdname mee verandwoordelijk. Is een Champion Chip defect of heeft deze een onbekende identificatienummer, dan zal deze niet voor de uitslagen worden aangenomen.

 
 
 
 

Inschrijving

InschrijvingOnline met ons Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsbedrag
Datummet licentiezonder licentie
tot 20/05/201830,-€35,-€
na 20/05/201835,-€40,-€
na 24/07/201840,-€45,-€

De datum van betaling bepaalt het inschrijvingsbedrag!

Betalingstermijn

Wanneer het startgeld niet binnen de 30 dagen op onze rekening wordt overgemaakt en de deelnemerslimiet werd bereikt, behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding te annuleren.

Opgelet

Na 3 augustus 2018 worden geen overschrijvingen meer aanvaard en kan enkel nog contant in het secretariaat worden betaald!

Enkel de eerste 800 deelnemers die volledig zijn ingeschreven, hebben recht op een cadeau!

Betaling

De betaling moet gebeuren per overschrijving op onze rekening met vermelding "Tri PR" + Naam van de deelnemer" (Opgelet: het inschrijvingsgeld moet volledig op onze rekening komen. Eventuele overschrijvings- of cheque kosten komen ten laste van de deelnemer!)


Bankrekening

SEPA-Overschrijvingen:

IBAN: BE42755420427254 

BIC: AXABBE22

 (Rek.houder: Tri-Team Eupen - Malmedyer Straße 131A - B-4700 Eupen)


De inschrijving is eerst dan kompleet wanneer:


1. De online aanmelding volledig werd uitgevoerd.


2. We de betaling van het startgeld hebben ontvangen.

De datum van de overschrijving is van doorslaggevend belang voor het bedrag van het startgeld (zie Datum bedrag van het inschrijvingsgeld)

Teruggave van startgeld

We willen graag fair blijven en zullen een teruggave van een reeds geplaatste overschrijving voor de start bij niet-deelname zoals volgt behandelen:

 

Afmelding voor 20/05/2018: We betalen de gehele bedrag,bis op 5 € administratiekosten, terug die we ontvangen hebben.

Afmelding vanaf  20/05/2018: We betalen 50% van het gehele bedrag terug, die we ontvangen hebben. De teruggave is onafhankelijk van de reden van de niet-deelname!

Afmelding vanaf  25/07/2018: geen teruggave meer!

 

Om de teruggave te kunnen uitvoeren hebben we volgende details van jullie nodig:

  • Naam en voornaam van de athleet
  • Naam en voornaam van de bankrekeningshouder, wien de betaling heeft uitgevoerd
  • Datum van de overschrijving
  • Rekeningnr. of IBAN & BIC code van de rekening waar het geld moet terug betaald worden. 

Prijzen (in €)

Scratch    
  Heren Dames
1. 50,- 50,-
2. 40,- 40,-
3. 30,- 30,-
     
Categories H16; H18; HU23; H24; H40; H50; H60; D16 ; D18; DU23; D24; D40; D50  
  Heren Dames
1. 30,- 30,-
2. 25,- 25,-
3. 25,- 25,-