Skip to main content

Registratie
Registratie vindt plaats via de Chronorace-service. Door in te schrijven accepteer ik de voorwaarden vermeld onder disclaimer en heb ik kennis genomen van onderstaande annuleringsvoorwaarden!

Voorwaarden voor Pro-Starters
Wij verwelkomen graag erkende, professionele wedstrijdsporters om deel te nemen aan ons evenement. Informeer ons voor de inschrijving via ons contactformulier om alles te coördineren.

Afmelding om gezondheidsredenen
Annulering en terugbetaling van het inschrijfgeld is alleen mogelijk op vertoon van een medisch attest tot één dag voor het evenement. Wij brengen een vergoeding van 20,- € in rekening. De annulering inclusief een kopie van de medische verklaring moet per e-mail worden gestuurd naar registration@triathloneupen.be. Annulering om andere redenen is uitgesloten.

Late inzendingen
Om organisatorische redenen zijn late inschrijvingen op de dag van het evenement niet mogelijk. Overdracht van startplaats In principe is het niet mogelijk een startplaats op te schuiven of door te geven.

Overdracht van startplaats
Het is mogelijk om een startplaats tot 14 dagen voor het evenement over te dragen aan een andere persoon. Dit moet per e-mail worden doorgegeven aan registration@triathloneupen.be. Een bevestiging van beide betrokken personen is vereist. We brengen €20 administratiekosten in rekening voor het overdragen van een startplaats.

Verandering van afstand
Het is alleen mogelijk om tot 14 dagen voor het evenement de inschrijving te wijzigen in een andere afstand als er voldoende capaciteit is. Herinschrijvingen moeten per e-mail worden gestuurd naar registration@triathloneupen.be. Na herinschrijving voor een andere afstand vervalt de aanspraak op de vorige startplaats. Voor herinschrijving wordt 20,- € in rekening gebracht.